TOPICS

Publications


Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 spikeの研究がCellに発表されました(池田研/上野研・Cell)

2022/05/12

Daichi Yamasoba#, Izumi Kimura#, Hesham Nasser#, Yuhei Morioka#, Naganori Nao#, Jumpei Ito#, Keiya Uriu#, Masumi Tsuda#, Jiri Zahradnik#, Kotaro Shirakawa, Rigel Suzuki, Mai Kishimoto, Yusuke Kosugi, Kouji Kobiyama, Teppei Hara, Mako Toyoda, Yuri L. Tanaka, Erika P. Butlertanaka, Ryo Shimizu, Hayato Ito, Lei Wang, Yoshitaka Oda, Yasuko Orba, Michihito Sasaki, Kayoko Nagata, Kumiko Yoshimatsu, Hiroyuki Asakura, Mami Nagashima, Kenji Sadamasu, Kazuhisa Yoshimura, Jin Kuramochi, Motoaki Seki, Ryoji Fujiki, Atsushi Kaneda, Tadanaga Shimada, Taka-aki Nakada, Seiichiro Sakao, Takuji Suzuki, Takamasa Ueno, Akifumi Takaori-Kondo, Ken J. Ishii, Gideon Schreiber, The Genotype to Phenotype Japan (G2P-Japan) Consortium, Hirofumi Sawa, Akatsuki Saito*, Takashi Irie*, Shinya Tanaka*, Keita Matsuno*, Takasuke Fukuhara*, Terumasa Ikeda*, Kei Sato*.   (#Equal contribution; *Corresponding author)

Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 spike. 2022

DOI: 10.1016/j.cell.2022.04.035

URL: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00533-5

ヒトレトロウイルス学共同研究センター
ヒトレトロウイルス学共同研究センター 鹿児島大学キャンパス
熊本大学キャンパス
生命化学研究部・教育部
IRCMS
ヒトレトロウイルス学共同研究センター 熊本キャンパス

Copyright @ 2019 Joint Research Center for Human Retrovirus Infection, Kumamoto University